Jakość, kompetencje,
standardy wyznaczają
nasze działania

Najwyższa jakość
i etyka w biznesie 
drogą do doskonałości

Jakość, kompetencje,
standardywyznaczają
nasze działania

Solidność i wiarygodność
to klucz
do zadowolenia klientów

Solidność i wiarygodność
to klucz
do zadowolenia klientów
 

Jakość, kompetencje,
standardy wyznaczają
nasze działania

Najwyższa jakość
i etyka w biznesie 
drogą do doskonałości

Jakość, kompetencje,
standardywyznaczają
nasze działania

Solidność i wiarygodność
to klucz
do zadowolenia klientów

Solidność i wiarygodność
to klucz
do zadowolenia klientów
 

<
>

Zarząd

Czesław Kolisz

ANKOL Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

FTH ANKOL Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

ds. Działalności Koncesjonowanej

 

Ekspert lotnictwa, utytułowany Lider Polskiego Biznesu, Ambasador Polskiej Gospodarki, Dziekan Lotniczego Korpusu SEP. Propagator wysokiej kultury jakości, ustawicznego rozwoju i doskonalenia oraz tworzenia nowoczesnego biznesu. Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej. W zakładach lotniczych WSK PZL Mielec zajmował stanowisko Głównego Konstruktora Przez ponad dwadzieścia lat zdobywał doświadczenie w Zakładach Lotniczych WSK-Mielec gdzie zajmował stanowisko głównego konstruktora prowadzącego program uruchomienia produkcji samolotu AN-28. Przez 8 lat sprawował funkcję szefa serwisu lotniczego we Lwowie. Własną firmę prowadzi od 1993.  Zarządza strategią firmy w sprawach handlowych i inwestycyjnych. Jego podejście do biznesu oparte o nowoczesne zarządzanie, permanentne doskonalenie oraz zapewnienie najwyższej jakości i charyzmatyczne przywództwo pozwoliło zbudować markę rozpoznawalną na międzynarodowych rynkach. Wykorzystując  doświadczenie  i wiedzę techniczną z zakresu lotnictwa profilował działalność firmy w dostawach części zamiennych, usług remontowych i materiałów eksploatacyjnych dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Strategiczne przywództwo w kierowaniu firmą   przejawia  w działaniach zmierzających do dalszego rozszerzania oferty handlowej firmy. Jest członkiem wielu stowarzyszeń biznesowych w kraju i na świecie. Postrzegany jest jako rzetelny, profesjonalny i godny współpracy partner w biznesie. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych wyróżnień. Do najważniejszych należą: Medal ,,Menadżer Roku - Oxford 2011 – Manager of the Year, Międzynarodowa Nagroda SOCRATESA (INTERNATIONAL SOCRATES AWARD) - Wiedeń 2012, Entrepreneur of the Year - Nowy Jork 2012,  World Leader Businessperson w latach 2011-2020, Visionary Leader Extraordinary Award 2019, GLOBAL LEADER COMMERCE MANAGEMENT 2020. Jako zasłużony konstruktor lotniczy i wybitna osobowość w międzynarodowym biznesie został uhonorowany statuetką DEDALA 2020 za osiągnięcia i zasługi dla rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce .Osiągane wyniki i sukcesy są dla Prezesa ANKOL potwierdzeniem słuszności i celowości dążeń do doskonalenia, poszukiwania wiedzy i nowych rozwiązań zgodnie z przyjętym przez niego mottem wg. Arystotelesa: "Prawdziwa godność nie leży w tym, by odbierać zaszczyty – lecz w tym, by na nie zasłużyć”.    
 

 

 

 

 

 

Anna Kolisz

ANKOL Sp. z o.o.

Wiceprezes

Dyrektor Zarządzający

FTH ANKOL Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Dyrektor Zarządzający

 

Kobieta przedsiębiorcza, wybitna osobowość biznesu i twórczyni marki ANKOL. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania.  W 1991 roku założyła własną firmę ANKOL z misją stworzenia silnej i zyskownej marki. W sposób twórczy i nowatorski realizuje przedsięwzięcia biznesowe w zakresie międzynarodowych kontraktów na dostawy wyrobów, usług i nowych technologii dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Dba o dynamiczny rozwój, pozycję i reputację ANKOL. Zarządza zgodnie z maksymą ,,przez jakość do celu” wykorzystując nowoczesne podejście do biznesu, właściwe przywództwo oraz  przestrzeganie zasad prawa i etyki. W zarządzaniu biznesem wykorzystuje wiedzę zdobytą na prestiżowych programach edukacyjnych: Management™2009 oraz Advanced Executive Education - Akademia Strategicznego Przywództwa™ 2010 - realizowanych przez ICAN Institute, wsparte narzędziami Harvard Business Publishing i Harvard Business Review Polska. Anna Kolisz jest Laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień na arenie międzynarodowej w obszarach biznesu, ekonomii, przywództwa, jakości, innowacji i zarządzania.  Jest członkiem Kapituły  Międzynarodowego Jury  w Londynie, w Konkursie European Business Awards, patronowanym przez HSBC. Należy do BCC, które skupia środowisko czołowych pracodawców i przedsiębiorców w Polsce a także stowarzyszeń międzynarodowych jak WORLDCOB, Business Initiative Directions, Europen Business Assamble.

Jest laureatką wielu nagród  indywidualnych za osiągniętą pozycję w biznesie. Jako jedyna Polka została uhonorowana MEDALEM  Królowej Wiktorii i Międzynarodową Nagrodą Sokrates przez EBA z Oxfordu za wybitne osiągnięcia, propagowanie wartości, odwagi i determinacji  w dążeniu do celu oraz wyczucie w biznesie. Od 2011 roku nieprzerwanie jest wyróżniana przez stowarzyszenie WORLDCOB z USA statuetkami The BIZZ oraz tytułami w kategorii Excellence in Business Management, Excellence in Business Leadership oraz statuetką GLOBAL LEADER COMMERCE MANAGEMENT 2020.  W 2019 roku została laureatką kolejnych wyróżnień w Polsce, jak ,,Człowiek Sukcesu 2019”, Tygrys Biznesu 2019 a także Perły Honorowej - za krzewienie wartości społecznych  i  Medalu ,,Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis” - za zasługi dla środowiska lokalnego.. W swojej działalności wychodzi poza sfery biznesu angażując się w projekty na rzecz samorealizacji  i rozwoju zawodowego kobiet jak również szereg działań prospołecznych. Na zaproszenie EBA wzięła udział w debacie otwartej na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w siedzibie ONZ w Genewie a następnie podczas Międzynarodowego  Forum Osiągnięć w Mediolanie została nominowana na  Ambasadora Biznesu EBA w Polsce. Za osiągnięcia biznesowe oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju intelektualnego postępu współczesnego społeczeństwa, integracji i umacniania w zakresie biznesu, gospodarki i rozwoju procesów innowacyjnych na świecie otrzymała Tytuł HONOROWY PROFESOR ACADEC UNION z Oksfordu.  Ponadto w środowisku lokalnym jest Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet działąjącą poprzez powołane w Mielcu Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju zawodowego i aktywności kobiet. Jako zwolenniczka nieustannego samodoskonalenia, innowacji oraz poszukiwania nowych szans rozwoju chętnie dzieli się doświadczeniem i wiedzą. Jest. współautorką książek i poradników biznesowych. Zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym postępuje zgodnie z zasadą "podążaj za swoją pasją, a sukces będzie podążał za Tobą”.

 

 

Eryk Kolisz

ANKOL Sp. z o.o.

Dyrektor ds. Handlowych

FTH ANKOL Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

 

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej i angielskiej. Doskonalił swoją wiedzę oraz umiejętności edukacyjne i menadżerskie uczestnicząc w programach edukacyjnych: Management™, Advanced Executive Education - Akedemia Strategicznego Przywództwa™ oraz First Time Manager™ - realizowane przez ICAN Institute, wsparte narzędziami Harvard Business Publishing i Harvard Business Review Polska.  Ponadto w celu poszerzenia umiejętności z zakresu zarządzania ukończył  studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA). Doświadczenie zawodowe  zdobywał prowadząc własną firmę od 1996 roku. Od 2000 roku był pełnomocnikiem FTH ANKOL  sprawując nadzór nad działaniami handlowymi w zakresie lotnictwa. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Handlowego w Ankol Sp. z o.o. Od 2016 roku objął stanowisko prezesa w FTH ANKOL Spółka  z o.o.  Zarządza   działaniami handlowymi w zakresie lotnictwa na rynku wschodnim i zachodnim m.in. koordynując realizację dostaw bezsmarowych zaawansowanych technologicznie łożysk amerykańskiego producenta. Kontynuuje strategię i wypracowane wartości rodzinnej firmy kreując przyjazną kulturę organizacyjną w oparciu o zasady etyki oraz wyznaczniki działania tj.: Jakość, Kompetencje i Standardy.  Za twórcze i nowatorskie podejście do przywództwa i biznesu został odznaczony przez Światową Konfederację Przedsiębiorców WORLDCOB (USA) indywidualnym Tytułem i Certyfikatem The BIZZ w kategorii Excellence in Business Leadership w latach 2011 -  2020. Jest Członkiem Business Centre Club.

 

Karolina Kolisz

ANKOL Sp. z o.o.

Dyrektor Operacyjny

FTH ANKOL Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Dyrektor Operacyjny

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu w zakresie administracji samorządowej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, politolog. Ukończyła prestiżowy program edukacyjny First Time Manager™ 2013 oraz Program Management 2015 realizowane przez ICAN Institute wsparte narzędziami Harvard Business Publishing i Harvard Business Review Polska. Ponadto w celu poszerzenia umiejętności z zakresu zarządzania ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA). Posiada doświadczenie menedżerskie w strukturach korporacyjnych. W 2016 roku objęła stanowisko Członka Zarządu w FTH ANKOL Spółka  z o.o.  W ANKOL nadzoruje prawidłowy przebieg zadań operacyjnych decydujących o realizacji celów strategicznych. Koordynuje działalność administracyjno – organizacyjną firmy w celu osiągnięcia optymalnej efektywności. Kontynuuje strategię biznesową w oparciu o najwyższe standardy jakości oraz etykę. W latach 2013 – 2020 została uhonorowana międzynarodowym wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców WORLDCOB z USA w zakresie zarządzania oraz przywództwa tytułami The BIZZ w kategorii Excellence in Business Management oraz Excellence of Business Leadership w latach2013 - 2020. Jest Wiceprezesem  Stowarzyszenia Ambasada Przedsiębiorczości Mielec angażując się na rzecz samorealizacji zawodowej kobiet.

Aktualności
Informacja
25.06.2021
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci, w dniu 24 czerwca 2021 roku, Czesława Kolisza Właściciela i Prezesa Firmy ANKOL, Wspaniałego i Dobrego Człowieka...
TRACE International
20.04.2021
Ankol Poland utrzymało akredytację TRACE International, Inc. Firma ANKOL pozytywnie przeszła audyt międzynarodowej organizacji TRACE INTERNATIONAL z USA.
zobacz więcej
Napisz do nas

tel.

+48 17 584 01 00

email.

ankol@ankol.com.pl