zdjęcie w sliderze
zdjęcie w sliderze
zdjęcie w sliderze
zdjęcie w sliderze
zdjęcie w sliderze

Quality, Competence,
and Standards are the
focal determinants
guiding our actions

The highest quality
and business ethics
is our way to excellence

Quality, Competence,
and Standardsare the
focal determinants
guiding our actions

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

Quality, Competence,
and Standards are the
focal determinants
guiding our actions

zdjęcie w sliderze

The highest quality
and business ethics
is our way to excellence

zdjęcie w sliderze

Quality, Competence,
and Standardsare the
focal determinants
guiding our actions

zdjęcie w sliderze

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

zdjęcie w sliderze

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

zdjęcie w sliderze
<
>
Aktualności - General
5 Diament do Złotej Statuetki Lidera BCC dla ANKOL

5 Diament do Złotej Statuetki Lidera BCC dla ANKOL

30.01.2022
5 Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla firmy ANKOL✈.
Zadaniem konkursu „Lider Polskiego Biznesu” organizowanego przez Business Centre Club jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osiągających
✅ najlepsze wyniki ekonomiczne
✅ wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju
✅ przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu
oraz
✅prowadzących działalność społeczną i charytatywną.
Firma Ankol na przestrzeni ostatniej dekady wpisując się w wartości BCC otrzymała Nominację i Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, a w kolejnych etapach 4 Diamenty do Złotej Statuetki✈.
W bieżącej edycji Pani Prezes Anna Kolisz odebrała z rąk Wiceprezesa BCC Emila Mucińskiego oraz generała Leona Komornickiego 5 Diament do Złotej Statuetki.

 

Napisz do nas

tel.

+48 17 584 01 00

email.

ankol@ankol.com.pl