zdjęcie w sliderze
zdjęcie w sliderze
zdjęcie w sliderze
zdjęcie w sliderze
zdjęcie w sliderze

Quality, Competence,
and Standards are the
focal determinants
guiding our actions

The highest quality
and business ethics
is our way to excellence

Quality, Competence,
and Standardsare the
focal determinants
guiding our actions

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

Quality, Competence,
and Standards are the
focal determinants
guiding our actions

zdjęcie w sliderze

The highest quality
and business ethics
is our way to excellence

zdjęcie w sliderze

Quality, Competence,
and Standardsare the
focal determinants
guiding our actions

zdjęcie w sliderze

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

zdjęcie w sliderze

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

zdjęcie w sliderze
<
>
Aktualności - Flight
Przez Jakość do Celu...

Przez Jakość do Celu...

27.11.2020

Misją ANKOL jest być wiarygodną, rzetelną i profesjonalną firmą zapewniającą dla swoich Klientów produkty i usługi najwyższej jakości w sektorze lotniczym, a głównymi wyznacznikami w działaniu ORGANIZACJI są: jakość, kompetencje, standardy.


Zapewnienie produktów w 100 % zgodnych z oczekiwaniami Klienta oraz zapewnienie szybkiej i fachowej obsługi popartej znajomością danych technicznych świadczy o profesjonalizmie, rzetelności i odpowiedzialności firmy. Firma dysponuje wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w pozyskiwaniu zamówień na dostawy towarów i części lotniczych w drodze przetargów ogłaszanych przez jednostki rządowe RP i innych państw.

 

Wskaźnik udziału zamówień sprzedaży realizowanych w ramach procedur przetargowych do całej sprzedaży wynosi średnio rocznie około 70%. Działa w oparciu o wdrożone systemy zarządzania jakością, które są skutecznym narzędziem do osiągania planowanej jakości i sprawnego zarządzania firmą. Stosowana jest również filozofia kompleksowego zarządzania jakością TQM wg kryteriów BID QC 100, która kładzie nacisk na przywództwo, orientację na Klienta, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe i systemowe oraz ciągłe doskonalenie.

 

Funkcjonujące w firmie systemy w zakresie jakości wyrobów, usług czy dostaw wynikają z wdrożonym krajowych i międzynarodowych norm jakości wymaganych w dostawach dla lotnictwa wojskowego oraz cywilnego. Projakościowe podejście do biznesu Anny i Czesława Kolisz spotyka się z uznaniem w kraju i na świecie, czego dowodem są bardzo prestiżowe nagrody.

Napisz do nas

tel.

+48 17 584 01 00

email.

ankol@ankol.com.pl